Teren ośrodka jest zamknięty automatycznymi bramami wjazdowymi